• DMR
  • Deniz Telsiz Haberleşme Sistemleri
  • Profesyonel Telsiz Haberleşme Sistemleri
  • Sektörler
  • Haberleşme Yazılım ve Donanım Entegrasyonu
  • Tetra
OKTH Mevzuatı
Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Mevzuatı

ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
http://www.tk.gov.tr/Duzenlemeler/Hukuki/yonetmelikler/2009/ozeltelsizsistemleriyonetmeligi.pdf
17 Temmuz 2009 Tarih 27291 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve aşağıda listelenmiş olan telsiz sistemlerini ilgilendiren yönetmelik

  • Dar Bölge Telsiz Çağrı (Paging) Sistemleri
  • Halkbandı (CB) Telsiz Cihazları
  • Kablosuz Ses Yayın Sistemleri
  • Amatör Telsiz İstasyonları


TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.tk.gov.tr/Duzenlemeler/Hukuki/yonetmelikler/2009/telsizyonetmeligi.pdf

18 Temmuz 2009 Tarih 27292 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve Telsiz cihazları kullanıcıları için hazırlanmış olan yönetmelik


SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
http://www.tk.gov.tr/Duzenlemeler/Hukuki/yonetmelikler/2009/spektrumyonetmeligi.pdf

02.07.2009 tarih ve 27276 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Frekans Planlaması Yönetmeliği

OKTH İŞLETMECİLERİNİN UYGULAMALARDA DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
http://www.tk.gov.tr/bas_form/okth_isl_uyg_dik_hus_1.doc